субота, 19 жовтня 2013 р.

Тренінгове заняття: Лідер та лідерство.

Мета: ознайомити учасників з поняттям «лідерство» і «лідер»; стимулювати учасників у пошуках свого розуміння лідерства.

Оснащення заняття: фліпчарт, папір А-4, маркери, стікери, ватман, фломастери, бейджі, скотч.
Час: 1 год 28 хв
Правила роботи в групі (3 хв)

Мета: визначити правила продуктивної роботи групи під час тренінгу, створити сприятливий психологічний клімат.

Для того, щоб досягти гармонії в роботі, необхідно виробити правила, якими будуть керуватися учасники. Група методом «Мозкового штурму» встановлює правила ефективної взаємодії, відповідаючи на запитання: Що потрібно зробити для того, щоб робота в групі була ефективною?»

Правила записуються на ватманіВправа «Я – квітка» (15 хв)

Мета: створити сприятливу, ефективну атмосферу для роботи.

Тренер пропонує назвати своє ім’я й квітку, з якою учасник асоціює себе у шкільному житті. Наприклад, мене звати Оксана, у своїй шкільній діяльності я асоціюю себе із квіткою-семицвіткою, тому що… По закінченні відбувається обговорення почутого та того, що кожен із учасників відчував.

Інформаційне повідомлення «Молодіжне лідерство» (10 хв)

Повідомлення. Інформаційне повідомлення тренер розпочинає з того, що ознайомлює учасників із поняттям «лідерство», «лідер». При цьому він звертає увагу учасників на особливості проявів молодіжного лідерства. Він залучає підлітків до розмови, ставлячи запитання:

- Що таке лідерство?

Сфери вияву лідерства в навчально-виховному закладі?

Існує близько 130 визначень поняття «лідер». У найбільшому тлумаченні «лідер» - це людина, яка бере на себе функції управління, домінування, посідає провідне місце в ієрархії групи та здатна впливати на цю групу більше, ніж будь-хто інший. У словнику практичного психолога поняття 2лідер» визначено як «член групи, за яким усі інші члени групи визнають право ухвалювати відповідальні рішення в значущих для неї ситуаціях – рішення, які стосуються їхніх інтересів та визначають напрям і характер діяльності всієї групи», тобто лідер – це авторитарна особистість, яка реально відіграє домінуючу роль в організації спільної діяльності та регулюванні взаємин у групі.

Відповідно до цього, терміном «лідерство» охоплено взаємини домінування та підлеглості впливу й дотримання в системі міжособистісних стосунків у групі, процес управління й організації поведінки людей, який здійснює лідер, З-поміж існуючих на сьогодні концепцій лідерства найпоширенішими вважають такі:
Теорія лідерських ролей

(Р.Бейліс) базується на уявленні функцій «професіонала», тобто лідера, зорієнтованого на розв’язання ділових проблем, і функцій лідера, який розв’язує проблеми міжособистісних стосунків.
Теорія рис лідерства ґрунтується на припущенні того, що кожному лідеру мають бути притаманні особливі «лідерські» риси та здібності.
Харизматична концепція лідерства передбачає, що лідерство властиве лише окремим видатним особам, дано як дар, як специфічна форма обдарованості.
Інтерактивна теорія лідерства визначає лідером будь-яку людину, котра посідає відповідне місце в системі міжособистісних стосунків. Питання, хто здатен взяти на себе лідерство, зумовлено наявністю в особистості певних індивідуальних рис, зокрема комунікативних, а також характером і змістом виконуваної діяльності.
Ситуаційна теорія лідерства передбачає, що лідерство – це насамперед продукт тієї ситуації, що склалася в групі.
Синтетична теорія акцентує увагу на взаємозв’язку основних складових процесу організації міжособистісних взаємин (лідер – послідовник – ситуація), у якій здійснюється лідерство. Зважаючи на таке розмаїття теорій, визначитись у перевазі тієї чи іншої з них видається непростим завданням. Найбільш слушно, на наш погляд, можна вважати таку класифікацію лідерів: лідер, орієнтований на завдання, і лідер, орієнтований на групу.Мозковий штурм

«Що таке лідерство?» (15 хв)

Мета: надати учасникам можливість сформулювати поняття «лідерство»; показати багатоаспектність поняття «лідерство».

Проведення: ведучий пропонує учасникам дати своє визначення поняття «лідерство». Воно має бути стислим і глибоким. Після обговорення визначення записуються на фліп-чарті. Після того ведучий вивішує плакат з визначенням поняття «лідерство», підготовлений раніше.

Запитання для обговорення:

- Чи можна дати одне визначення поняття «лідерство»?

- Чи актуальна тема лідерства для вас: якщо так, то чому?

До уваги тренера: у процесі обговорення слід звернути увагу учасників на те, що поняття «лідерство» можна краще усвідомити, якщо розглядати його як набір функцій, а не характерних рис особистості; лідерство складається з навичок, яких можна навчитися й за допомогою яких окремі особи координують свої зусилля для досягнення спільної мети.

Притча про метелика (5 хв)

У давнину був собі один мудрець, до якого люди приходили за порадою. Усім він допомагав, люди йому довіряли і дуже поважали його вік, життєвий досвід і мудрість. Якось одна заздрісна людина вирішила знеславити мудреця у присутності багатьох людей. Заздрісник і хитрун придумав цілий план, як саме це зробити: «Я упіймаю метелика і у жмені принесу мудрецю, потім запитаю його: живий у мене в руці метелик чи мертвий. Якщо мудрець скаже, що живий, я стисну щільно кулак, роздавлю метелика й розкривши долоню, скажу, що наш великий мудрець помилився. Якщо мудрець скаже, що метелик мертвий, я розкрию кулак, метелик вилетить живий і неушкоджений, і скажу, що наш великий мудрець помилився». Так і зробив заздрісник, піймав метелика і пішов до мудреця. Коли він запитав мудреця, той відповів: (пауза, відповіді учасників: «Який ти сам», «Все залежить від тебе») «Все в твоїх руках»Вправа «Пінгвіни» (5 хв)

Мета: зняти емоційне напруження, розвивати і зміцнювати групову згуртованість.

Тренер. Уявіть, що ви зараз не люди, а пінгвіни. Руки притисніть до тіла, голову втягніть у плечі. Пінгвінам холодно, вони збилися в купку. Але крайні мерзнуть і обережно притискаються до середини. Далі, як тільки я кажу «Пінгвіни» - ви виконуєте інструкцію, коли кажу: «Люди» - вертаєтесь в зворотне положення.

Рефлексія

Який у вас зараз настрій?

Малюнковий тест: «Три тварини» (15 хв)

Мета: донести інформацію учасникам проте, що всі ми різні, кожна людина неповторна, завжди наше сприйняття себе відрізняється від того, як сприймають нас, нашу поведінку.Тренер пропонує учасникам намалювати (написати) трьох тварин. Під кожним малюнком тварини написати по три властивості (риси, якості характеру), які притаманні їй.

Ключ до тесту:
перша тварина – це те, як ви бачите сам себе, з чим асоціюєте;
друга тварина – яким бачать вас інші люди, які вас оточують;
третя тварина – показує те, яким ви є насправді, з цієї точки хору, це є об’єктивна характеристика.

Висновок: цей коротенький експрес-тест приблизно показує, як сприймається особистість, Людина бачить себе з одного боку, Соціальне середовище, люди, що оточують – з іншого. А насправді ми можемо бути зовсім не такими якими себе уявляємо чи нас сприймають оточуючі. Часом, ми не можемо зрозуміти власних вчинків, бажань, думок. Не завжди з упевненістю сказати, як саме відреагуємо на ту чи іншу життєву ситуацію, які почуття у нас з’являться тощо.

Вправа «Валіза – кошик – м’ясорубка» (15 хв)

Мета: провести загальну оцінку тренінгового заняття

Тренер пропонує кожному учаснику висловити свої враження від тренінгу на стікерах та наклеїти на ватман, де намальовано валізу, кошик та м’ясорубку.

На салатовому стікері написати той найважливіший момент, який кожен учасник особисто виніс із тренінгу, який він бажає забрати із собою та використовувати у своїй діяльності. Свою відповідь учасник розміщує на «валізі».

Малиновий стікер – це те, що виявилось цікавим для учасника, але поки що він не готовий застосовувати його в своїй роботі, тобто це те, що необхідно доопрацювати, домислити, «докрутити». Малиновий стікер наклеюють на зображення «м’ясорубки».

Помаранчевий стікер – те, що було не потрібним, не цікавим, те, що учасник не використовуватиме. Цей стікер необхідно наклеїти на зображення «кошик для сміття».


Прощання Вправа «Аплодисменти по ланцюжку» (5 хв)

Інструкція: «Ми добре сьогодні попрацювали, і мені хочеться вам запропонувати гру, під час якої аплодисменти поступово «доповнюються»: спочатку починає аплодувати учасник, що сидить з правого боку перший, потім до нього приєднується другий, до них – третій, четвертий і так далі…, як тільки дійшли до моменту, коли аплодують всі присутні, зменшення оплесків відбувається в зворотньому порядку.

Немає коментарів:

Дописати коментар